Operadores lóxicos en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Os operadores lóxicos serven para facer avaliacións lóxicas:

And —– Devolve verdadeiro cando cúmprense todas as expresións
Or —– Devolve verdadeiro cando cúmprese ao menos unha expresión
Xor —– Devolverá verdadeiro cando unha expresión cúmprese e a outra non (emprégase en binarios)

Por exemplo:

If Parece=”Pato” And Pico=”de pato” And Son=”Cuac” Then
Message(“É un pato”)
Endif

E conxuntamente pódese empregar o operador Not que significa “Non”:

Cor=” Verde ” And Not Forma =” Cadrado

Tamén pódelo facer así:

Cor=” Verde ” And Forma <>” Cadrado

Supoñendo que V significa unha condición verdadeira e F significa que é falsa, os operadores funcionan así: