Escribir un comentario con Javascript

febrero 18, 2021 Por admin 2

Si é dunha soa liña hay que antepoñer://

Exemplo:

// Isto é un comentario dunha soa liña

Si é de varias liñas, se empeza por «/*» e remata en «*/«.

Por exemplo:
/*
Isto é un comentario
de varias liñas*/