Operadores de comparación en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Estes son os operadores de comparación:

= Igual a…
<> Distinto a
> Maior que…
< Menor que…
>= Maior ou igual que…
<= Menor ou igual que…