Comprobar se unha variable está definida con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
empty(var);

Obtén verdadeiro se a variable non está definida ou o está, pero ten un valor nulo.

Por exemplo, si á variable $num asígnaslle o valor 10…

if(!empty($num)){
echo "A variable \$num contén $num.";
}
else{
echo "A variable \$num non está definida.";
}

Xerará a mensaxe…

A variable $num contén 10.

En troques, se non houberas definido a variable, amosaría…

A variable $num non está definida.