Comprobar se unha variable está definida

A sintaxe é:
empty(var);

Obtén verdadeiro se a variable non está definida ou o está, pero ten un valor nulo.

Por exemplo, si á variable $num asígnaslle o valor 10…

if(!empty($num)){
echo "A variable \$num contén $num.";
}
else{
echo "A variable \$num non está definida.";
}

Xerará a mensaxe…

A variable $num contén 10 .

En troques, se non houberas definido a variable, amosaría…

A variable $num non está definida .

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *