Converter texto a número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
parseInt(textoNumerico[, base]);

O texto debe ter cifras numéricas.
O segundo parámetro é opcional e representa a base do número, exemplo:
alert(parseInt(“110011”,2));

Resposta 51.

Se a conversión non é posible, devolve o valor NaN (Not a Number) que indica que a variable numérica contén un valor inválido