JavaScript

Converter o texto a formato número

A sintaxe é:
parseInt( textoNúmero [, base ]);

O texto debe ter cifras numéricas.
O segundo parámetro é opcional e representa a base do número, exemplo:
alert(parseInt(“110011”,2));

Resposta 51.

Se a conversión non é posible, devolve o valor NaN (Not a Number) que indica que a variable numérica contén un valor inválido

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *