Matrices ou arrays en PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os arrays (matrices) son elementos indispensables na programación. Un array é un conxunto de datos agrupados.

Para acceder a cada elemento individual do array emprégase un número índice, o primeiro elemento terá o índice 0.

Os arrays poden ser dunha dimensión ou de varias. Exemplo dun array unidimensional:

$Meu_Array[0]=5;
$Meu_Array[1]=3;


Exemplo dun array multidimensional:

$MeuArray[0][0]=5;
$MeuArray[0][1]=3;
$MeuArray[0][2]=8;
$MeuArray[1][0]=10;
$MeuArray[1][1]=2;
$MeuArray[1][2]=7;


Pódense engadir todas as dimensións que queiras, si es quen de manexalas.