Obter as propiedades dun elemento con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter as propiedades dun elemento tes que empregar a sintaxe:
var Property_Element = Element_name.getBoundingClientRect();


Despois para obter por exemplo a súa coordenada das X, faise así:
var CoordenadaX=Property_Element.left;