Procurar a posición dunha cadea dentro doutra en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para procurar a posición dunha cadea dentro doutra, emprega a sintaxe:

INSTR(Text,Search_String[,Position[,Length]])