Categoría: JavaScript

Conversión de datos con Javascript

febrero 18, 2021 Por admin 0

En moitas linguaxes se unha variable toma valores de texto e despois quérese facer que tome números, resulta imposible facelo. Non é o caso de JavaScript xa que realiza conversións implícitas. Exemplo: var x=”50” // x é unha variable de textovar y=30 // y é…

Variables en JavaScript

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para facer calquera cousa na que teñamos que manexar datos, precisamos variables para almacenalos. Os datos almacenados nunha variable, quedan almacenados nunha dirección da memoria RAM As variables hai que declaralas para reservar o espazo adecuado na memoria RAM. As variables decláranse en calquera parte…

Normas de escritura en JavaScript

febrero 18, 2021 Por admin 0

As liñas de código terminan co signo de punto e coma (;). Javascript distingue entre maiúsculas e minúsculas. As chaves ({ e }) permiten agrupar código.

Escribir un comentario con Javascript

febrero 18, 2021 Por admin 2

Si é dunha soa liña hay que antepoñer:// Exemplo: // Isto é un comentario dunha soa liña Si é de varias liñas, se empeza por «/*» e remata en «*/«. Por exemplo:/*Isto é un comentariode varias liñas*/

Incluír JavaScript nun documento HTML

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para facer que un documento HTML inclúa instrucións en Javascript debese facer uso da etiqueta <SCRIPT> deste xeito: <script language=”JavaScript”> código javascript</script> Si queres incluír un arquivo JavaScript externo, faise así dentro do HEAD: <script language=”Javascript” src=”arquivo.js”> arquivo.js ten que estar aloxado no mesmo sitio…